FacebookInstagram
Klienditeenindus avatud tööpäeviti 8.00-17.00
5800 1510

Sooduspakkumised Salongi näidised Lao tühjendusmüük

Esita taotlusMüügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus
1) Müügitingimused kehtivad Sisustuspood.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Baltest Mööbel OÜ. (edaspidi Veebipood Sisustuspood.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Sisustuspood.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
3) Veebipood Sisustuspood.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Sisustuspood.ee.

2. Hinnainfo
1) Kõik veebipoes Sisustuspood.ee toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
2) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (5 päeva pärast tellimuse vormistamist).
3) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Sisustuspood.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
4) Veebipood Sisustuspood.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Sisustuspood.ee.

3. Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.
2) Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Vormista tellimusˮ.
3) Järgnevalt tehke valik, kas soovite tellimuse sooritada ühekordselt või püsikliendina.
4) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad ja vajutage lingile „Saadan tellimuseˮ. Seejärel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda mugavalt SEB pangalinga või krediitkaardiga. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.
5) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
6) Peale tellimuse saatmist tuleb automaatselt selle kohta ka kinnitus e-mailile. Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E−R 8.00−17.00 . Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

4. Müügilepingu jõustumine
1) Kauba müügilepinguga kohustub veebipood Sisustuspood.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood Sisustuspood.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood Sisustuspood.eele tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 5 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist veebipoe pangakontole.

5. Kohaletoimetamine
1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood Sisustuspood.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
2) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest veebipoe pangakontole.
3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
4) Veebipood Sisustuspood.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Sisustuspood.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

6. Tagastamisõigus
1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Tühistada ei saa tellimust, kui kaup valmistatakse tellija isiklikke vajadusi arvestades või tellija esitatud tingimuste kohaselt, näiteks: tellija mõõtude järgi. Köögimööbel ja köögivalamud valmistatakse alati tellija valitud mõõtude ja värvide järgi.
2) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
3) Kauba tagastamiseks tuleb täita taganemise avaldus ning saata see aadressile info@sisustuspood.ee või postiaadressile hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
4) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
5) Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui veebipood Sisustuspood.ee on nõustunud kaubale ise järele tulema.
6) Veebipood Sisustuspood.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud.

8. Vääramatu jõud
1) Veebipood Sisustuspood.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Sisustuspood.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

9. Isikuandmete töötlemine
1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
2) Veebipood Sisustuspood.ee ei kasuta Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks.
3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
4) Veebipood Sisustuspood.ee ei kasuta kliendi ektroonilisi isikuandmeid otsepostituseks.
5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

10. Pretensioonide esitamise kord
1) Sisustuspood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Sisustuspoe kohustus. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@sisustuspood.ee või helistada telefonil: 433 3803.
2) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
3) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood Sisustuspood.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood Sisustuspood.ee.
4) Veebipood Sisustuspood.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
5) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@sisustuspood.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
6) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
7) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
8) Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt Sisustuspood.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel Sisustuspood.ee ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood Sisustuspood.ee ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

11. Vaidluste lahendamine
1) Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@sisustuspood.ee või helistada telefonil: 433 3803
Kui ostja ja Sisustuspood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.Meeldivaid oste soovides,
OÜ Baltest Mööbel
Ülesse
Telefon: 5800 1510, E-mail: info@sisustuspood.ee
Kõik õigused kaitstud © 2005 - 2020 Baltest Mööbel Oü